Rodzina 500+ - grafika

Zarządzenie Nr 11/2020
Dyrektora MGOPS Jarocin z dnia 19 sierpnia 2020r.
w sprawie ustalenia wydatków na cele edukacyjne kwalifikowane do pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół zamieszkałych na terenie Gminy Jarocin

Poniżej treść w formacie pdf