ROK 2021

Data zamieszczenia: 2021-06-30
Data aktualizacji: 2021-06-30
Przedmiot: Zapytanie ofertowe – Przygotowanie diagnozy i planu wdrażania CUS

Zapytanie ofertowe  Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Informacja z otwarcia ofertROK 2020

Data zamieszczenia: 2020-12-29
Data aktualizacji: 2021-01-12
Przedmiot: Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Ogłoszenie  SIWZ  Formularz ofertowy  Projekt umowy  Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2021-01-12
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych – mrożonek dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2020-12-31
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych – warzyw dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2020-12-31
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2020-12-31
Przedmiot: Zakup i dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Data aktualizacji: 2020-01-29
Przedmiot: Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Ogłoszenie  SIWZ  Formularz ofertowy  Projekt umowy  Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszejROK 2019

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2019-12-30
Przedmiot: Zakup i dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2019-12-30
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych – mrożonek dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2019-12-30
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2019-12-30
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych – warzyw dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2019-02-18
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych – warzyw dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia: 2019-02-11
Data aktualizacji: 2019-02-25
Przedmiot: Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Ogłoszenie  Zmiana ogłoszenia  SIWZ  Zmiana SIWZ  Projekt umowy  Zmiana projektu umowy
Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszejROK 2018

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2018-12-28
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych – warzyw dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Unieważnienie

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2018-12-28
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych – mrożonek dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2018-12-20
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych – warzyw dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Unieważnienie

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2018-12-28
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2018-12-28
Przedmiot: Zakup i dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2018-02-05
Przedmiot: Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Ogłoszenie  Zmiana ogłoszenia  SIWZ  Projekt umowy  Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszejROK 2017

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2018-01-15
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2018-01-03
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych – mięsa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Unieważnienie

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2018-01-23
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych – mrożonek dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2018-01-15
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych – warzyw dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej

Data zamieszczenia:
Data aktualizacji: 2018-01-15
Przedmiot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych – mięsa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Informacja z otwarcia ofert  Wybór oferty najkorzystniejszej